Husbilstips - Husvagnstips - Checklista

Information

Vi på RIPS hälsar er välkomna som kund hos oss. Här följer information som är till hjälp vid användning av er husvagn/husbil. Vi rekommenderar även att ni läser instruktionsboken som följer med just er husvagn/husbil.

Batterier/El

1 husbilar och husvagnar förekommer det syrabatterier eller GEL/AGM-batterier. Dessa batterier ska laddas på olika sätt och därför krävs det olika laddare. Det är mycket viktigt att batteriet laddas på rätt sätt. 1 ert fordon sitter det avsedda laddare för rätt laddning.

Om ett batteri tas ur fordonet gäller följande:

- Ladda aldrig ett GEL/AGM-batteri med annan än avsedd batteriladdare, då bränns batteriet sönder.

- Ladda inte vanliga syrabatterier med en laddare som är avsedd för GEL/AGM, då kan laddaren gå sönder.

- Använd endast helautomatiska laddare, risken finns annars att batteriet bränns sönder om det överladdas. Ta reda på vad som gäller innan ni underhållsladdar era batterier.

Gasolspis

Var alltid försiktig vid rengöring av spis då fukt och smuts kan komma in i brännaren. Spisen kan då sluta fungera eller brinna fel. Vid fel på gasolspisen gäller inte garantireparation om felet på spisen beror på handhavande fel som exempelvis överkokning.

Kylskåp

Vid uppställning av er husvagn/husbil bör ni tänka på att inte parkera med solsidan mot kylskåpsventilationen (baksidan av kylskåpet). Kylskåp håller max 20 grader lägre temperatur än luften på utsidan av husvagnen/husbilen.

Står ventilationen mot solsidan påverkas kapaciteten och kylskåpet klarar inte av att hålla nere temperaturen. Vissa camping- och ställplatser har sämre strömnät med sämre elförsörjning till stolparna och in i husbilen/husvagnen. Detta påverkar effekten på exempelvis kylskåp.

Stödben

Stödbenen skall endast användas för att stabilisera husvagnen/husbilen, inte för att lyfta den.

Markiser

När markisen vevas ut eller in bör en annan person ta emot den i framkant och avlasta för att inte hela tyngden från markisen ska belasta markisarmarna. Benen ska vikas ned omedelbart när de är inom räckhåll för att avlasta. Risken finns att markisen kan bli sned och inte går i lås när den vevas in om den inte avlastas.

Markisen ska alltid förankras i marken med linor (finns att köpa till) och de medföljande markpinnarna. Användning av markisen i blåsväder kan skada markis eller markisarmarna då tyget “rycker” i markisen.1 värsta fall kan vinden lyfta markisen och orsaka omfattande skador på fordonet eller omgivning. Dessa skador ersätts ej av garanti.

Solpanel

Har din husvagn/husbil solpanel bör den hållas ren för att få bästa effekt. Löv, smuts, snö och dylikt bör tas bort.

Efterjustering

På alla fabriksnya husbilar och husvagnar måste hjulbultarna efterdras. Vid byte mellan sommar- och vinterdäck gäller samma sak. Vid köp av ny husvagn bör en efterjustering av påskjutsbromsen göras. Detta skall utföras efter att vagnen rullat 200 mil eller efter 6 månader, det som infaller först. Detta för att förebygga skador som annars kan uppkomma.

Fotsteg

Har fordonet ett fotsteg som fälls ut och in, måste fotsteget rengöras ofta. Det samlas lätt smuts och småsten i fotsteget som försämrar funktionen. Visar det sig att fotsteget inte fungerar p.g.a. smuts får du som kund själv står för kostnaden vid inlämning i verkstad. Detta täcks inte av garantin.

Gardiner

Gardinerna ska inte vara neddragna vid körning. Det är också bra att se till att gardinerna är uppdragna om husbilen/husvagnen ska stå still en längre tid. Fjädern till gardinen kan nämligen töjas ut vilket resulterar i att gardinen inte fungerar som den ska. Detta täcks ej av garanti.

Att tänka på inför vinteruppställningen

Generellt kan man säga att det är en fördel om husbilen/husvagnen står skyddad för väder och vind, alltså under tak eller inomhus. Det behöver dock inte vara uppvärmt utan det går lika bra i exempelvis en lada.

Däck

Fyll på med extra luft i däcken när fordonet skall stå uppställt en längre tid för att förhindra att det blir “plattor” på dem. Dagens moderna däck ska inte behöva rullas med jämna mellanrum för att däcken skall behålla sin form.

Batterier

Batterierna skall regelbundet ses över. Kontrollera Iaddningsstatus och vattennivå. På motorbatteriet ska pluspolen lyftas av när fordonet inte används under en längre period då det alltid sker en viss förbrukning om det är anslutet. Ett originalbatteri kan vara slutet, då går det inte att fylla på med vätska och då behöver man givetvis inte tänka på det. Vad gäller bodelsbatteriet skall huvudströmbrytaren på elblocket slås av så att all förbrukning bryts.

Glykol

Kontrollera fryspunkten på bilens kylarvätska. Fyll vid behov på med en blandning av 50 procent glykol och 50 procent vatten. Det är viktigt att man kontrollera vilken typ av frysskydd som redan finns i systemet innan påfyllning. Olika typer av frysvätskor kan inte blandas.

Vattensystem

Vattensystemen måste töm mas noggrant för att förhindra att ledningar och kopplingar fryser. Det gäller även om fordonet står i ett uppvärmt utrymme då strömmen kan gå och lokalen kylas ned. Se “Checklista för Vintersäkring” för mer information.

Fukt

Fukt är husbilarnas och husvagnarnas värsta fiende. Det är aldrig roligt och kan vara direkt hälsovådligt med mögel som lätt bildas om luftfuktigheten blir för hög. Ställ in “torrbollar” som drar till sig fukten. Se även till att ventilationen är öppen.

Service

Ett tips är att göra servicen på hösten. På våren kan det vara långa väntetider. Dessutom mår motor och växellåda bra av att byta olja på hösten i de fall bilen inte skall användas under en längre tid. Gammal olja innehåller fukt och kondens som kan vara skadlig på motor och växellåda.

Inför våren

Tänk på att kontrollera ditt fordon i god tid innan första resan efter vinterförvaring. Testa att värme och vatten m.m. fungerar som det ska så har ni tid på er att åtgärda eventuella fel. På våren kan det vara långa väntetider i verkstaden och är du ute i god tid förhindrar du att din resa blir försenad.

Med dessa råd ökar chansen att ni slipper drabbas av obehagliga överraskningar när det är dags att ta husvagnen eller husbilen ur vinteridet. Har ni möjlighet är det bra att titta till sitt fordon med jämna mellanrum. Förvaras fordonet på landet finns det alltid en viss risk för ovälkomna gäster i form av exempelvis möss som kan ställa till stora skador.

Verkstadsbesök

Vi strävar efter att på bästa sätt ge våra kunder bra och snabb service. Du kan alltid kontakta oss om du harfrågor eller upplever problem. För att kunna hjälpa er på bästa sätt finns det några saker du själv kan kontrollera innan du bokar tid för felsökning av din husvagn/husbil i vår verkstad.

Börja därför med att noga kontrollera följande:

- att elkabeln sitter i ordentligt och att det finns el in i fordonet

- att det finns gasol i flaskan och att den är öppen

- batteriet

- trasiga säkringar

- trasiga glödlampor

Bokas fordonet in i verkstaden och det visar sig att det inte finns något egentligt fel på husbilen/husvagnen kommer du som kund att bli debiterad kostnaden för felsökning.

Täthetskontroll

En täthetskontroll/fukttest bör utföras av en auktoriserad verkstad varje år. När på året denna kontroll ska utföras regleras av fordonets första registreringsdatum och märket. Läs i instruktionsboken vad som gäller just ditt fordon. Denna kontroll bekostas av kund. Utförs inte den årliga täthetskontrollen under rätt period upphör täthetsgarantin att gälla. Det innebär att du som kund får stå för reparation av eventuella fuktskador.

Fiat Professional Service

Serviceintervall för årsmodell:

· 2002 - 2006: Vart 2:a år eller 3 000 mil vilket som inträffar först

· 2006 - 2012: Vart 2:a år eller 4 500 mil vilket som inträffar först (förutom 2,2 motorn som servas var 2:a år eller 4 000mil)

· 2013 - nu: Vart 2:a år eller 4 500 mil vilket som inträffar först.

(Det rekommenderas att man byter motorolja och filter varje år)

På bilar från 2012 kan det finnas partikelfilter och då är det dags att byta motorolja när oljetryckslampan blinkar. Varningen för oljebyte kan komma efter ca 500 mil och uppåt beroende på körsätt. Kamrem ska bytas vid 4 år eller 18 000 mil vilket som inträffar först.

Skötselråd Fritidsbatterier

Följande skötselråd har vi tagit fram för att hjälpa dig få ut det mesta av dina batterier, både Iivslängdsmässigt och vad gäller funktionssäkerhet. Många driftsproblem som husbil- och husvagnsägare stöter på har anknytning till husbilens/husvagnens elsystem. Fritidsbatteriets skötsel avgör till stor del batteriets livslängd.

Felaktig laddning är den vanligaste orsaken till att batteriet tar slut i förtid. Livslängden blir även kortare om man väljer fel batterityp. Viktigt är att man om man har tänkt att batteriet inte skall användas under en lägre tid eller ställas undan är att man laddar upp batteriet så att det är fulladdat innan detta görs.

Om du följer nedanstående skötselråd förlänger du livslängden på ditt batteri väsentligt:

- Kontrollera då och då batteriets laddningstillstånd med syramätare eller testinstrument. Är densiteten i cellerna under 1,22 eller spänningen under 12,4V för ett 12 volts batteri måste batteriet laddas.

- Laddning bör ske i ett väl ventilerat utrymme. Batteriet kan avge lukt vid överladdning.

- Håll batteripolerna och kabelskorna rena från oxider och smörj in dem med fett då och då. Dålig kontakt orsakar spänningsfall/ sämre starteffekt.

- Kontrollera regelbundet vätskenivån (gäller ej slutna batterier) och fyll vid behov på batterivatten till ca 15 mm över plattorna eller till markeringen på batteriet.

- Batterier som ska stå oanvända över vintern ska vara fulladdade innan de ställs in och bör sedan kompletteringsladdas 1 ggr/kvartal.

- Långtidsförvara batterierna på svalt och torrt ställe.

- Använd alltid skyddsglasögon och skyddande kläder när du jobbar med batterier.

VIKTIGT - om du får batterisyra på huden eller på dina kläder, se till att omedelbart tvätta med tvål och vatten. Om du får batterisyra i kontakt med ögonen, se till att spola ögonen med kallt vatten under minst 10 min och ta därefter omedelbar kontakt med sjukhus.Se till att rökning, gnistbildning eller eld ej förekommer i närheten av batteri.

Checklista för vintersäkring

Tips! Läs i instruktionsboken vad som gäller just för ditt fordon!

✅Töm färskvattentanken

✅Töm gråvattentanken, toatanken och toaspolningen.

✅Rengör alla tankar med avsett rengöringsmedel.

✅Töm vattenfilter vid tryckpump till färskvattentanken (finns endast om fordonet har tryckpump).

✅TIPS! Häll i frostskyddsmedel typ ”Vachticon Anti-Freeze Frostksydd” Campingshopen.se: Sök på ”Anti-Freeze” eller ”KM-03509”

✅Öppna alla kranar (om du kan, blås försiktig tryckluft i kranarna).

✅Lossa ev. plastmutter till magnetventil. Plastmuttern finns i utrymmet bakom toakassetten. - Muttern är ej synlig på alla fordon. Syns den inte behöver den ej tas bort."

✅Finns utvändig dusch med klämhandtag, tejpa handtaget så att det står i öppet läge.

✅Batteri:
Alt 1: Koppla bort batteriet. Ta in det i värmen och ställ svalt och torrt och underhållsladda.

Alt 2: Underhållsladda batteriet på plats i fordonet. För detta behövs en laddare per batteri.

Alt 3: Ladda batteriet under 24h en gång i månaden. Batteriet bör inte gå på laddström hela vintern.

✅Koppla bort gasoltuben.

✅Alde: kontrollera att expansionskärlet har rätt nivå enligt instruktionsboken. Kolla fryspunkten.

✅Städa ur kylskåp/skafferi. Se till att inget ätbart finns kvar.

✅Ställ kylskåpsdörren i luftningsläge.

✅Se till att alla rullgardiner är uppdragna. Fjädern till gardinen töjs ut om gardinen är neddragen en längre tid.

✅Kolla att alla luckor och fönster är stängda.

✅Fyll på extra luft i däcken.

✅Använd inte handbromsen under vintern.

Spara mig till våren!

Välkommen till vår verkstad

Vi utför service och reparationer på bodelen av ditt fritidsfordon. Bland annat monterar vi även backkamerasystem, solceller, AC samt installerar hydrauliska stödben och byter däck. Andra vanligt förekommande arbeten är årlig service, fukttest och gasoltest.

Ta del av vårat nyhetsbrev och kampanjer

Få de senaste nyheterna, erbjudandena och tipsen för ett tryggt och smart fordonsägande direkt i din mejl och mobil

Hitta till oss

RIPS Släp & Husvagnsservice

Adress: Gladanleden 4, 273 36 Tomelilla

Telefon: 0417-12178

E-post: butik@ripshusvagnar.se

Ordinarie öppettider

Butik & Försäljning
Mån - Tor08.00 - 18.00
Fre08.00 - 17.00
Lör10.00 - 14.00
Verkstad
Mån - Fre08.00 - 17.00